ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyoloji
 • Doktora MİMAR SİNAN G.S.ÜNİ.SOS.BİL.ENS. - SOSYOLOJİ
 • Master MİMAR SİNAN ÜNİ.SOS.BİL.ENS. - SOSYOLOJİ
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyoloji
 • Doktora MİMAR SİNAN G.S.ÜNİ.SOS.BİL.ENS. - SOSYOLOJİ
 • Master MİMAR SİNAN ÜNİ.SOS.BİL.ENS. - SOSYOLOJİ
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji
 • YILDIRIM YILMAZ,Türk-İslam Akeoloji̇si̇: Kısıtlar ve Fırsatlar, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED), 2015
 • YILDIRIM YILMAZ,Tactics and Strategies of Daily Life as a Production Field of Alternative Modernity, European Journal of Research on Education (EJRE), 2014, 2, 78 86
 • YILDIRIM YILMAZ,Göz, Kelam, Vehim: Türkiye’de Kamusal Alanın Triyalektik Gelişimi, Teorik Bakış, 2014
 • YILDIRIM YILMAZ,İletişimsel Eylem Kuramı Işığında Siyasal İletişim, Akademik İncelemler Dergisi, 2012, 7, 195 225
 • YILDIRIM YILMAZ,Sanat, Yaşam ve Mikhail Bakhtin Arasındaki “Büyük Diyalog, Muhafazakar Düşünce, 2012
 • YILDIRIM YILMAZ,Neo-Patrimonyalizm Yaklaşımına Karşı Yapılaşma Olarak Türk Modernleşmesi, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 14
 • YILDIRIM YILMAZ,Türk Sosyolojisinde Yöntem ve Nesne Alanı Sorunu Olarak Sivil Toplum, Muhafazakar Düşünce, 2011
 • YILDIRIM YILMAZ,Kamusal Alanın Göz İle İnşası ve Gözden Düşüşü: Parisli Flaneur ve İstanbullu Bihruz Bey, İdealkent, 2011
 • Kent Araştırmalarında Triyalektik Yöntem: İzmir'e Edward Soja İle Bakmak,Eskişehir, 2015
 • Tactics and Strategies of Daily Life as a Production Field of Alternative Modernity, Toma, İtalya, 2014
 • Kültüralist Modernleşme Bağlamında Halk Kültürü Öğelerinin Popüler Kültür İçinde Yeniden Üretimi,İzmir, İzmir, 2011
 • Türkiye'de Sivil Toplum ve Modernlesme, Kum Saati Yayınları, 2012
 • Sosyal Bilimler Etik ve Yöntem, Gadamer Hemeneutigini Sosyal Bilimlere Etik Bir Model Olarak Okumak, 2009
 • Kemal Tahir 100 Yaşında, Kemal Tahir'in Tarih Anlayısı ve Yöntemi
 • Akademik İncelemeler
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitürü Dergisi
 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • The Journal Of Academic Social Science Studies
 • Dumlupinar University Journal of Social Sciences
 • Tarih Okulu Dergisi
 • Monograf
 • Türk modernleşmesinde merkez-çevre ilişkisi bağlamında milliyetçilik, CÜNEYT GÖKMEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Özel Asrın Eğitim Kurumları, Müdür, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2000 - 1.1.2007

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sosyoloji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön