ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Haliç Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Haliç Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji
 • Kale Alparslan,GEDİK ZÜMRÜT,Quality of Life in Riot Police: Links to Anger, Emotion Regulation, Depression, and Anxiety, Applied Research in Quality of Life, 2020, 15, 107-125
 • KAHRAMAN TURHAN,SAVCI SEMA,ÖZDOĞAR ASİYE TUBA,GEDİK ZÜMRÜT,İDİMAN EGEMEN,Physical, cognitive and psychosocial effects of telerehabilitation-based motor imagery training in people with multiple sclerosis: A randomized controlled pilot trial, Journal of Telemedicine and Telecare, 2019, 13576331882235
 • GEDİK ZÜMRÜT,ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DUYARLIK ÖLÇEĞİ KISAFORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİRÇALIŞMA, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 2019, 11, 275 292
 • GEDİK ZÜMRÜT,Resilience in the Face of Domestic Violence: Links to Self-Compassion and Anger Expressions in Turkish Women Seeking Legal Help, Yeni Symposium, 2019, 57, 1
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,GEDİK ZÜMRÜT,The Turkish validity and reliability study of the body esteem scale, Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2019, 32, 345 351
 • GEDİK ZÜMRÜT,Self-compassion and health-promoting lifestyle behaviors in college students, Psychology, Health Medicine, 2019, 24, 108-114
 • KAHRAMAN TURHAN,SAVCI SEMA,ÖZDOĞAR ASİYE TUBA,GEDİK ZÜMRÜT,İDİMAN EGEMEN,Multipl skleroz hastalarında anksiyetenin motor imgeleme becerisine etkisi, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2018, 29, 19 26
 • GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere YönelikTutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2018, 8, 111 116
 • GEDİK ZÜMRÜT,Gökkaya Füsun,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP,KAYGILI ÇOCUKLARA YÖNELİK OKUL TEMELLİ BİR BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUP TERAPİSİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ: PİLOT BİR ÇALIŞMA, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 19, 91-121
 • GEDİK ZÜMRÜT,SORİAS EMİNE OYA,İDİMAN EGEMEN,Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis, Journal of Health Psychology, 2017, 22, 707 721
 • GEDİK ZÜMRÜT, BAHADIR GÜLER,Evaluation of death anxiety and effecting factors in a Turkish sample, International Journal of Human Sciences, 2014, 11, 388-400
 • GEDİK ZÜMRÜT,TOK EMİNE SEVİNÇ,Beden Saygısının Beden Kitle İndeksi, Bilinçli Farkındalık VeBenlik Saygısı İle İlişkisi,ICHES ULUSLARARASI İNSANİ BİLİMLER VEEĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ,08.11.2019 10.11.2019, 28.11.2019
 • GEDİK ZÜMRÜT,Akan Rabia,RELIGIOSITY AND COGNITIVE FLEXIBILITY IN MUSLIM COLLEGE STUDENTS,TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES,14.12.2019 15.12.2019, 20.12.2019
 • KAHRAMAN TURHAN,SAVCI SEMA,ÖZDOĞAR ASİYE TUBA,GEDİK ZÜMRÜT,İDİMAN EGEMEN,Multipl sklerozlu bireylerde anksiyetenin motor imgeleme becerisine etkisi,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 29.06.2017
 • KAHRAMAN TURHAN,SAVCI SEMA,ÖZDOĞAR ASİYE TUBA,GEDİK ZÜMRÜT,İDİMAN EGEMEN,Effects of anxiety on motor imagery abilities in persons with multiple sclerosis,7th Joint European Committee For Treatment And Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) - Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Meeting,25.10.2017 28.10.2017, 24.10.2017
 • GEDİK ZÜMRÜT,OK ÜZEYİR,Peçenek Muhlise,Resilience and Religious Coping in Women Exposed to Domestic Violence,International Association for the Psychology of Religion Conference,21.08.2017 24.08.2017, 21.08.2017
 • GEDİK ZÜMRÜT, SORİAS OYA, İDİMAN EGEMEN, ÖZAKBAŞ SERKAN,Cognitive function in Turkish patients with relapsing remitting multiple sclerosis,2nd Conference of the International Multiple Sclerosis Cognition Society,28.06.2013 29.06.2013, Zürih, İSVİÇRE
 • GEDİK ZÜMRÜT,Death anxiety and self actualization A review,The South East European Regional Conference of Psychology,30.10.2009 01.11.2009, SOFYA, BULGARİSTAN
 • GEDİK ZÜMRÜT,The Relationship between Traumatic Events and Substance Use among University Students,The 12th European Congress of Psychology,04.07.2011 08.07.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • GEDİK ZÜMRÜT,ÖZDUYARLIK VE ÖFKE PROVOKASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ,19. Ulusal Psikoloji Kongresi,05.09.2016 07.09.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Üniversite öğrencilerinde engelli bireylere yönelik tutumlar ve sosyal beğenirlik arasındaki ilişki,1.Engellilik Araştırmaları Kongresi,24.11.2016 25.11.2016, İstanbul, TÜRKİYE
 • OK ÜZEYİR,GEDİK ZÜMRÜT,ERŞAHİN ZEHRA, Hastalar için manevi bakım, ISBN:978-605-7846-87-7, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019
 • Gökkaya Füsun,GEDİK ZÜMRÜT, A School-Based Cognitive Behavioral Group Program for Anxious Youth, ISBN:978-613-9-84287-2, LAP Lambert Academic Publishing, 2018
 • ŞAHİN HATİCE,GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Çepiş Aylin,KAHRAMAN SERPİL,ÖZVERİ KOYUNCU BANU,ALPÖZ ESİN,Yılmaz Gizem,ORAL EZGİ,Yavuz Merve, Engellilik ve Etik, Engelliliğin Saptanması ve Etik, Sağlık Hakkı ve Etik, ISBN:978-975-441-481-3, S:14 17, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2017
 • ANLI İREM, Psikanalitik kuramlar, Margaret Mahler, ISBN:978-975-420-732-3, S:71 84, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
 • (2018), (Self-compassion and health-promoting lifestyle behaviors in college students)
 • (2018), (Evaluation of death anxiety and effecting factors in a Turkish sample)
 • (14.12.2016 00:00), (Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis?)
 • (Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis?)
 • Hastanelerde Manevi Bakım: Uygulamalı Bir Pilot Araştırması, Araştırmacı, 115K340, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (56000),1.1.2017
 • Journal of Health Psychology, 2015
 • Psychology, Health, Medicine
 • Scandinavian Journal of Psychology
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
 • Depresyonda yaşam kalitesi: Yetişkin bağlanma stilleri, duygulanım düzenleme stratejileri ve öz duyarlığın rolü, ECEM KOZALI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi Sözel Bildiri Üçüncülüğü,2016
 • Engelsiz Üniversite Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 19.6.2015
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.11.2014-24.10.2016

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Klinik Psikoloji
 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • <<Uygulamalı Psikoloji>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön