ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı- Filoloji - Klasik Türk Edebiyatı
 • Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Master ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Üniversite NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı- Filoloji - Klasik Türk Edebiyatı
 • Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Master ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Üniversite NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Klasik Metinlerde Övgünün Karakteristiği: Müellif Kendini Nasıl Yüceltir?, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2018, 23, 81 117
 • TANYILDIZ AHMET,ŞAHİN OĞUZHAN,KEMÂL PAŞAZÂDE’NİN FARSÇADAKİ YÂ HARFİNE DAİR BİR ESERİ: YÂİYYE RİSÂLESİ, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature), 2018, 336 370
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Tasavvufi Metinlerden Sûfîlerin Cebre Bakışlarını Okuma Denemesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 13 35
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Sofyalı Bâlî’nin Dört Şeyhe Dair İstihbârî Bir Mektubu, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature), 2018, 37 64
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Rusuhi’nin Kuş Diliyle Bir Gazeli ve Yusuf Sinanüddin ile Müniri’nin Şaire Reddiyesi, Osmanlı Araştırmaları, 2016, 209 248
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Kâtiplerin Kılavuz Kitabı Olarak Münşeatlar, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 181 188
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Yüksel Levent,İki Mısra Bir İdam Ece Ayhan ın Kaleminden Nadajlı Abdurrahman ın İnfazı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, 9, 199 207
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Salâhaddîn i Uşşâkî nin Muamma Şerhlerine Dair, Ege Universitesi Turk Dunyasi Incelemeleri Dergisi, 2016, 16, 155 179
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Râ if Necdet in Yeni Mektûb Numûneleri Bağlamında Klâsik Mektup ile Yeniyi Mukayese Denemesi, HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), 2015, 1, 22 38
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Şairin Canıyla İmtihanı On Altıncı Asır Tezkirelerinin Gözüyle Zındıklık ve Mülhidlik, Turkish Studies, 2013, 8, 1427 1449
 • ŞAHİN OĞUZHAN,İlmi Seyahatler Perspektifinden Biyografik Metinlerdeki Prestij İmgelerine Genel Bir Bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, 2013, 6, 515 538
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Tarihi Metinlerin İmlasında İki Temel Unsur Ses ve Şekil, Turkish Studies, 2008, 563 575
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Klasik Edebiyat Ekseninde Anlamdan Anlam Bulanıklığına Bir Yolculuk, Turkish Studies, 2007, 710 722
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Fuzuli nin Bir Beyti Üzerine Düşünceler, Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2002, 26
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Eski Metinlere Bugünden Bakmak: Müellif Kendini Nasıl Yüceltir?,Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu,28.04.2018 30.04.2018, Antalya, TÜRKİYE, 29.04.2018
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Biyografik Metinlerde Yüceltme İmgesi: İlmi Seyahatler,Ali Emiri Hatırasına Uluslararası VIII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu,15.11.2012 17.11.2012, Diyarbakır, TÜRKİYE, 01.11.2014
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Tarihi Metinlerin İmlâsında İki Temel Unsur: Ses ve Şekil,Erciyes Ü. Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu,15.05.2008 16.05.2008, Kayseri, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • ŞAHİN OĞUZHAN,Klâsik Edebiyat Ekseninde Anlamdan Anlam Bulanıklığına Bir Yolculuk,I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Anısına),25.05.2007 26.05.2007, Kayseri, TÜRKİYE, 01.01.2009
 • ŞAHİN OĞUZHAN, İki Sûfînin Mücadelesi, ISBN:978-605-2023-29-7, Litera Yayıncılık, 2018

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Eski Türk Edebiyatı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön