ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Üniversite Ege Üniversitesi-İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Üniversite Ege Üniversitesi-İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,YALÇIN MUSTAFA,KENT MARKALAŞMASI SÜRECİNDE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ: İZMİR KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ, Global Media Journal, 2017, 8, 305 319
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,KER DİNCER MÜJDE,BAŞOK NİLAY,COŞKUN DEĞİRMEN GÜL,YALÇIN MUSTAFA,ERKAN MELODİ,MARKA FARKINDALIĞINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, 9, 663 674
 • BAT MİKAİL,YALÇIN MUSTAFA,AN EVALUATION OF TALENT MANAGEMENT FROM AN ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE THE CASE OF VODAFONE, Global Media Journal, 2015, 6, 90 111
 • EREL GAYE,YALÇIN MUSTAFA,YALÇIN MELİS,HİZMET SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BOYNER ÖRNEĞİ, E-Journal of New World Sciences Academy, 2013, 8, 301 320
 • YALÇIN MUSTAFA,Eleman Seçiminde Önemli Bir Katalizör: Duygusal Zeka, Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, 2013, 11, 26 31
 • YALÇIN MELİS,YALÇIN MUSTAFA,AKÇAKAYA ÜMİT,Dönüşümcü Liderlik Özellikleriyle Güvenli ve Güvensiz Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma,3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,26.10.2017 28.10.2017, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 20.11.2017
 • YALÇIN MUSTAFA,YALÇIN MELİS,Markalaşma Sürecinde Diyalogsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Online Alışveriş Sitelerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz,3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,26.10.2017 28.10.2017, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 20.10.2017
 • YALÇIN MUSTAFA,YALÇIN MELİS,Sosyal Medya Kullanımı ve Aile İçi İletişim İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma,2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,18.05.2017 20.05.2017, Antalya, TÜRKİYE, 30.11.2017
 • YALÇIN MUSTAFA,Sosyal Medyada İkna Kuramlarının Kullanılması: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerinde Bir Araştırma,1. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARISEMPOZYUMU,03.11.2017 05.11.2017, Ankara, TÜRKİYE, 01.12.2017
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,KER DİNCER MÜJDE,BAŞOK NİLAY,COŞKUN DEĞİRMEN GÜL,YALÇIN MUSTAFA,ERKAN MELODİ,The Role of Social Media in Brand Recognition: Case Studies From Turkey,International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS),24.08.2016 26.08.2016, İstanbul, TÜRKİYE, 03.10.2016
 • YALÇIN MELİS,YALÇIN MUSTAFA,Kurumsal İtibarı Yüksek Olan Bankaların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Bir Araştırma,2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS (ICEB’xx16),30.05.2016 03.06.2016, Manisa, TÜRKİYE, 11.09.2016
 • ÖKSÜZ BURCU,GEÇİT ERDEM,YALÇIN MUSTAFA, Sosyo-Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, Ekolokik Sürdürülebilirlikte Yeşil Reklamlar: Göstergebilimsel Bir Analiz, ISBN:978-1-912503-19-3, S:365 389, IJOPEC Publication Limited, 2017
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,YALÇIN MUSTAFA, KURUMSAL BAŞARIYA GİDEN YOLDA KURUM KÜLTÜRÜ, Çok Uluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum Kültürü, ISBN:9786053203704, S:293 322, NOBEL YAYINEVİ, 2016
 • YALÇIN MUSTAFA, KALBİN YOLU BİR SOSYAL YAŞAMDAN KURUMSAL YAŞAMA İLETİŞİM KODLARI VE DUYGULAR, BEDEN DİLİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETE BAĞLI FARKLILIKLAR, ISBN:6053370567, S:93 113, LİTERATÜRK YAYINLARI, 2015
 • BAT MİKAİL,YALÇIN MUSTAFA, DİJİTAL PANORAMA BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE SON GÜNDEM, KURUMSAL İTİBAR VE SOSYAL MEDYA, ISBN:978-605-5580-58-2, S:257 284, Ütopya Yayınları, 2014
 • EREL GAYE,YALÇIN MUSTAFA, İLETİŞİMCİ GÖZÜYLE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ISBN:9786054584437, MediaCat Yayınları, 2014

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön