ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat
 • Doktora SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite SELÇUK ÜNİV. İLAHİYAT FAK.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat
 • Doktora SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite SELÇUK ÜNİV. İLAHİYAT FAK.
 • SÖNMEZ BÜLENT,İnanç Ve Dogma, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl:2010,sayı:16, 2010
 • SÖNMEZ BÜLENT,Phaidon diyalogu Çevresinde Kur an Mistisizm veMarxizm Üzerine Değinmeler, Sosyal Bilimler araştırmaDergisi, Yıl VII, Sayı:13, 2009, 2009
 • SÖNMEZ BÜLENT,Bir Kelam Olarak Peygamber Çağrısı Ve İnsan, Din VeToplum dergisi, Cilt:2,Sayı:2,Kasım 2008, 2008
 • SÖNMEZ BÜLENT,Felsefenin Meşruluk Sorunu Üzerine, Sosyal BilimlerAraştırma Dergisi, Yıl:2008,Sayı:11, 2008
 • SÖNMEZ BÜLENT,İnanç Değer ve Şiddet, Yerel Siyaset, Sayı:19, Temmuz2007, 2007
 • SÖNMEZ BÜLENT,Sanata Ödül Verilebilir mi, e-sosder- Elektronik SosyalBilimler Dergisi- Yıl 2007,Sayı:20 (www.e-sosder.com), 2007
 • SÖNMEZ BÜLENT,Gelenek Nedir,Türkiye’de Felsefenin Geleneği VeGeleceği” İstanbul Felsefe Toplantısı/ İstanbul-2010,24.03.2008 , TÜRKİYE, 17.03.2008
 • SÖNMEZ BÜLENT,Ayrımcılık ve Ahlak Öznenin kendine YabancılaşmasıOlarak Ayrımcılık bildiri,-AYRIMCILIK Kocaeli Üniversitesi Fen edebiyatfakültesi Uluslar arası Felsefe Günleri(2005),02.05.2005 , 12.05.2005
 • SÖNMEZ BÜLENT,Doğu Ve Batı Farklılık Karşıtlık Ve Gelenek,Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler LisesiUluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu(2008)-DOĞU VE BATI,02.04.2008 , 02.05.2005
 • SÖNMEZ BÜLENT,The Around Originality Islam Thought Mohammedİqbal İslam Düşüncesinin Özgünlüğü ÇevresindeMuhammed İkbal,The International Conference: HonoringIqbal Lahori, at the University of Sistan & Baluchestan(USB)İRAN (2010),24.02.2010
 • SÖNMEZ BÜLENT,3 Geleneksel Düşünce Birikimimizin Felsefe Hayatımızİçin Değeri,Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi FelsefeBölümü’nce düzenlenen 2. Felsefe Çalıştayı (2009),16.06.2009 , TÜRKİYE
 • SÖNMEZ BÜLENT, AHLAK FELSEFESİNDE GÜNCEL KONULAR GİZLİKKİMLİK İst 2007, NKM yayınevi, 2009
 • SÖNMEZ BÜLENT, KİLİSE TEOLOJİSİ DOLAYIMINDA HEGELFELSEFESİ, Kent Işıkları, 2009
 • SÖNMEZ BÜLENT, MODERN BATI DÜŞÜNCESİ HIRİSTİYANLIK VE DİNALGISI, LİTERATÜRK, 2008
 • SÖNMEZ BÜLENT, Peygamber ve Filozof, ISBN:9756788038, Araştırma, 2002
 • AYNI TANRIYA ÇIKAN FARKLI YOLLAR PROJE KATILIMCISI: VIYANAMayıs 27 - Haziran 11, (2012 Viyana), Danışman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Danışman,,19.12.2012
 • MODERN ÇAĞ VE ETİK (UNİVERSİTAT WİEN-Austuria) a-Lectures at Üniversitat Wien - Summer Season/2011, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,20.9.2011
 • Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din İ Kant, Editör,
 • ALFRED NORTH WHİTEHEAD'İN SÜREÇ FELSEFESİ, YILMAZ ORUÇ, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Platon ve Aristoteles'in politikalarının ontolojik temelleri, HÜSEYİN ÜNGÜR, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Aristoteles felsefesinde "öz" ve "biçim" kavramları, ARZU SALDIRAY, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Modern Avrupa düşüncesinde estetiğin siyasallaşma problemi, ALİ RIZA KILINÇ, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Aristoteles'te etik ve siyasetin öznesi olarak insan, NURTEN ÖZTANRIKULU, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Rüşd'de din-felsefe ilişkisi, MAHİR GÜL, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Greklerde ahlaki rölativizm, AGİT ERGÜL, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Platon ve Farabi'nin ütopik devlet anlayışlarının karşılaştırılması, MESUT YILMAZ, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Zihinl felsefesinin genel problemleri, AYHAN DEREKO, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Diğer, Özgün Eser
 • YOLCU dergisi yayın danışmanlığı, 17.12.2015
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1986 - 1.1.2000

ÇALIŞMA ALANLARI

 • <<Din Felsefesi>>
 • <<Felsefi Antroploji>>
 • <<Ahlak Felsefesi>>
 • <<Doğu Ve Batı Mukayeseli Felsefi Metinler>>
 • <<Mitoloji Ve Felsefe>>
 • <<Kant Ve Hegel(din Felsefesi)>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön