ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Uygulamalı İletişim
 • Doktora SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisans Tamamlama ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Uygulamalı İletişim
 • Doktora SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisans Tamamlama ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
 • ŞEKER MUZAFFER,BULDUKLU YASİN,Milli Kültür ve Eğitim Etkileşimi, Yeni Türkiye, 2019, 1, 438 448
 • BULDUKLU YASİN,Eleştirel Çalışmalarda Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Gömülü Teori, Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 2019, 1, 1 14
 • BULDUKLU YASİN,YARAR ALİ ERKAM,Halkla Ilişkilerde Konu Yönetimi ve Sosyal Medya: Ülker “1 NisanReklamı” Örneği, PESA International Journal of Social Studies, 2018, 4, 124 133
 • BULDUKLU YASİN,GÖKCE ORHAN,How Media Approach And Present Obesity: A Study into Turkish Media, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION AND HEALTH, 2018, 48 61
 • KARAÇOR SÜLEYMAN,tunçer tuğçe,BULDUKLU YASİN,Çocuklarda Obezite Artışı ile Yiyecek ve İçecek Reklamları Arasındakiİlişki, PESA INTERNATIONALJOURNAL OF SOCIAL STUDIES, 2018, 4, 134 141
 • BULDUKLU YASİN,SATIR MEHMET EMİN,HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 1, 29 42
 • BULDUKLU YASİN,Mobile games on the basis of uses and gratifications approach, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2017, 10, 135485651774815
 • BULDUKLU YASİN,Toplumsal Hafıza ve Medya, Sosyoloji Divanı, 2017, 77 102
 • BULDUKLU YASİN,MIZIRAK ZEKERİYA,FARKLI KÜLTÜRLERLE ETKİLEŞİMİN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ YETERLİK ALGILARINA ETKİSİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 1, 105 118
 • BULDUKLU YASİN,KARAÇOR SÜLEYMAN,SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ İLETİŞİMİ VE YENİ MEDYA, Atatürk İletişim Dergisi, 2017, 279 296
 • BULDUKLU YASİN,YEŞİL MUHACİR MURAT,HALKLA İLİŞKİLERDE ÇERÇEVELEME YAKLAŞIMI, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 1, 91 103
 • BULDUKLU YASİN,ÖZER NURİ PAŞA,Gençlerin Akıllı Telefon Kullanım Motivasyonları, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016, 5, 2963 2986
 • BULDUKLU YASİN,Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Beklenmeyen Durumlar ve Halkla İlişkiler, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 2015, 90 93
 • BULDUKLU YASİN,Hedef Kitle Bağlamında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2015, 607 627
 • GÖKCE ORHAN,BULDUKLU YASİN,Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Müşteri Hasta ve Etik Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2015, 38 62
 • BULDUKLU YASİN,AHMET TARIK TÜRKMENOGLU,Bilgi Toplumunda Kamu Kurumlarının Bilgi Edinme Birimleri ve Halkla İlişkiler, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2015, 47 64
 • BULDUKLU YASİN,The Motives of the Patients in Preferring Complementary and Alternative Treatments within the Communication Context, International Journal of Communication and Health, 2014, 59 68
 • BULDUKLU YASİN,Kurumsal Vatandaşlığın Kurum İmajı Üzerindeki Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2014, 17, 1 20
 • TÜRKMENOĞLU AHMET TARIK,BULDUKLU YASİN,Yönetimin Halkla İlişkiler Üzerindeki Etkisinin Weber in Otorite Tipolojisi ve Likert in Örgütsel Sistem Sınıflaması Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 1 16
 • KOÇAK ABDULLAH,BULDUKLU YASİN,Sağlık İletişimi Yaşlıların Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları, S.Ü. İletişim Fak. Dergisi, 2010, 6, 5 17
 • BULDUKLU YASİN,Televizyonda yayınlanan sağlık programları ve izleyicileri, Selçuk Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 75 85
 • GÖKÇE GÜLİSE,ŞAHİN ALİ,BULDUKLU YASİN,Herzberg in Çift Faktör Kuramı ve Alt Gelir Gruplarında Bir Uygulama Meram Tıp Fakültesi Örneği, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B. F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010, 14, 233 246
 • BULDUKLU YASİN,KARAÇOR ZEYNEP,KARAÇOR SÜLEYMAN,Kriz Dönemlerinde Sağlık Turizmi,INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018,18.06.2018 20.06.2018, Taşkent, ÖZBEKİSTAN, 14.10.2018
 • YARAR ALİ ERKAM,BULDUKLU YASİN,Destinasyonların Online Görünürlüğü: Konya ve Kapadokya Örneği,THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017),28.09.2017 30.09.2017, Mersin, TÜRKİYE, 30.10.2017
 • BULDUKLU YASİN,YARAR ALİ ERKAM,Turizmde Uluslararası Tanıtım ve Medya Kullanımı,THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017),28.09.2017 30.09.2017, Mersin, TÜRKİYE, 30.10.2017
 • BULDUKLU YASİN,GÜVEN ZÜHRE CANAY,KÜÇÜKCİVİL BÜŞRA,TOPLUMSAL YAŞAMDA DEĞERLER VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ DEĞERLER ÜZERİNDEKİ İŞLEVLERİ,II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS,18.10.2017 21.10.2017, 21.10.2017
 • KÜÇÜKCİVİL BÜŞRA,BULDUKLU YASİN,STRATEJİK BİR HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASI OLARAK SOSYAL SORUMLULUKKAMPANYALARI: YEŞİL PAZARLAMA,2.ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ,26.10.2017 27.10.2017, Kocaeli, TÜRKİYE, 01.11.2017
 • BULDUKLU YASİN,GÜVEN ZÜHRE CANAY,SAĞLIK TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN TANITIM FAALİYETLERİ,2.ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ,26.10.2017 27.10.2017, Kocaeli, TÜRKİYE, 01.11.2017
 • GÜVEN ZÜHRE CANAY,BULDUKLU YASİN,DEĞİŞEN KANAAT ÖNDERLİĞİ: YOUTUBE İÇERİK ÜRETİCİLERİ,2.ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR,26.10.2017 27.10.2017, Kocaeli, TÜRKİYE, 01.11.2017
 • BULDUKLU YASİN,GÜVEN ZÜHRE CANAY,KÜÇÜKCİVİL BÜŞRA,TOPLUMSAL YAŞAMDA DEĞERLER VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ DEĞERLER ÜZERİNDEKİ İŞLEVLERİ,II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES2017),18.10.2017 21.10.2017, Antalya, TÜRKİYE, 07.11.2017
 • GÜVEN ZÜHRE CANAY,BULDUKLU YASİN,SATIR MEHMET EMİN,Stratejik İletişim Biçimi Olarak Lobicilik: Miss Sloane Filmi Örneği Çözümlemesi,1. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (ISCER,2017),03.11.2017 05.10.2017, Antalya, TÜRKİYE, 30.11.2017
 • BULDUKLU YASİN,BAKANLAR MEHMET,Tarih Öğretmenliği İmajının Metafor Tekniğiyle Araştırılması: Lise Öğrencileri Örneği,6th International Vocational Schools Symposium,18.05.2017 20.05.2017, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 03.07.2017
 • KARAÇOR SÜLEYMAN,BULDUKLU YASİN,Akseki Sinan,ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISEMENT ONLINE IDENTITY AND PRIVACY,JMComm 2017,09.10.2017 10.10.2017, Singapore, 10.10.2017
 • KARAÇOR SÜLEYMAN,BULDUKLU YASİN,ÇAM MEHMET SAFA,The Role of Factors in Repurchase Intention: A Research on the Smartphone Category,JMComm 2017,09.10.2017 10.10.2017, Singapore, 10.10.2017
 • BULDUKLU YASİN,KARAÇOR SÜLEYMAN,SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ İLETİŞİMİ ve YENİ MEDYA,III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu,02.11.2017 03.10.2017, 28.12.2017
 • BULDUKLU YASİN,YARAR ALİ ERKAM,Halkla İlişkilerde Konu Yönetimi ve Sosyal Medya: Ülker “1 Nisan Reklamı”Örneği,2nd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS),19.05.2017 22.05.2017, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 25.09.2017
 • KARAÇOR SÜLEYMAN,TUNCER TUĞÇE,BULDUKLU YASİN,Çocuklarda Obezite Artışı İle Yiyecek İçecek Reklamları Arasındaki İlişki,International Conress on Political, Economic and Social Studies,19.05.2017 22.05.2017, 01.10.2017
 • BULDUKLU YASİN,Acil Servislerde Triaj Yönetimi ve İletişim,Sağlık İletişimi Sempozyumu,05.11.2015 06.11.2015, Eskişehir, TÜRKİYE, 20.01.2016
 • BULDUKLU YASİN,ÖZER NURİ PAŞA,Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Sermaye ve İletişim Yönetimi,Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi,23.10.2015 25.10.2015, Konya, TÜRKİYE, 25.10.2015
 • GÖKÇE ORHAN,BULDUKLU YASİN,Possible Effects of the Leaders on Voter s Preferences,International Conference for Academic Disciplines,29.09.2012 01.10.2012, ROMA, İTALYA, 06.12.2012
 • Cihan ÖF, Şahin B, Küçüksümbül F, Taşer F, Bulduklu Y,Volume Fractional Changes of the Brain Parts During the Development of the Children A Stereological Study,4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA),,28.06.2012 01.07.2012
 • BULDUKLU YASİN,KARAÇOR SÜLEYMAN, Kitle İletişim Kuramları, ISBN:978-605-196-268-9, Çizgi Kitabevi, 2019
 • BULDUKLU YASİN, Public Relations In The Networked Publics, Unexpected Events in Health Institutions and Digital Public Relations, ISBN:978-3-631-80399-8, S:79 105, Peter Lang, 2019
 • DİLMAÇ BÜLENT,BULDUKLU YASİN,ŞEKER MUZAFFER, Kurumlarda Değerler, Yükseköğretimde Değerler, ISBN:978-605-4988-35-8, S:47 60, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2018
 • ŞEKER MUZAFFER,BULDUKLU YASİN, Kurumlarda Değerler, Neden Kurumlarda Değerler?, ISBN:978-605-4988-35-8, S:5 12, Necmettin Erbaka Üniversitesi Yayınları, 2018
 • ŞEKER MUZAFFER,BULDUKLU YASİN, Kurumlarda Değerler, Sağlık Kurumlarında Değerler, ISBN:978-605-4988-35-8, S:87 116, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2018
 • ŞEKER MUZAFFER,BULDUKLU YASİN, Kurumlarda Değerler, Kurum Kültürü ve Değerler, ISBN:978-605-4988-35-8, S:13 32, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2018
 • ŞEKER MUZAFFER,BULDUKLU YASİN, Tıbbi ve Psiko-Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Sunumunda Değerler ve Etik, ISBN:978-975-06-2133-8, S:183 215, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2017
 • ŞEKER MUZAFFER,BULDUKLU YASİN, Değerler Bilançosu Beyaz Kitap, Bir Değer Olarak Sağlık ve Tıp Eğitiminde Değerler, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2017
 • BULDUKLU YASİN, Sağlık Kurumlarında İletişim, Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Kriz İletişimi, ISBN:978-975-06-1793-5, S:205 234, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017
 • DEMİRAY UĞUR,BULDUKLU YASİN, Sağlık Sosyolojisi Yazıları, Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda İletişimötesi İletişim (Kavramı-Önemi-Rolü ve İşlevi), ISBN:978-9944-105-73-6, S:187 231, Açılım Kitap, 2016
 • ŞEKER MUZAFFER,BULDUKLU YASİN, Değerler Bilançosu Sosyoloji Felsefe Ekonomi Eğitim İletişim Müzik Tıp Beyaz Kitap, Dijital Çağda Ahlaki Değerler Bağlaminda Hekim - Hasta İlişkisine Eleştirel Bir Bakış, ISBN:978-605-9427-60-9, S:365 387, Çizgi Kitabevi, 2016
 • BULDUKLU YASİN, Değerler Bilançosu Sosyoloji Felsefe Ekonomi Eğitim İletişim Müzik Tıp Beyaz Kitap, Sağlık Hizmeti Sunumunda Etik Değer Olarak Mahremiyet ve Dijital Teknolojiler, ISBN:978-605-9427-60-9, S:341 364, Çizgi Kitabevi, 2016
 • BULDUKLU YASİN, Sağlık Kurumlarında İletişim, Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Kriz İletişimi, ISBN:978-975-06-1793-5, S:202 231, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2015
 • BULDUKLU YASİN, SAĞLIK EKONOMİSİMikro ve Makro Boyutları, Sağlık Hizmetlerinde Kaynakların Etkin Kullanımı, ISBN:978-605-9108-49-2, S:45 89, Çizgi Kitabevi, 2015
 • BULDUKLU YASİN, Hastalarla İletişim, ISBN:978-605-9108-18-8, Çizgi Kitabevi, 2015
 • BULDUKLU YASİN, İmaj Yönetimi Yaklaşımlar Taktikler Stratejiler, ISBN:978-605-337-059-8, Literatürk, 2015
 • GÖKCE ORHAN,BULDUKLU YASİN, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Seçmen Davranışı ve Liderler, ISBN:978-975-8918-54-6, S:559 602, TODAİE, 2013
 • (2019), (Televizyonda yayınlanan sağlık programları ve izleyicileri)
 • 14, (2019), (SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ İLETİŞİMİ VE YENİ MEDYA)
 • 17, (2019), (Kurumsal Vatandaşlığın Kurum İmajı Üzerindeki Etkisi)
 • 3, (2019), (Sağlık İletişimi Yaşlıların Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları)
 • 4, (2019), (Halkla Ilişkilerde Konu Yönetimi ve Sosyal Medya: Ülker “1 NisanReklamı” Örneği)
 • 8, (2019), (Gençlerin Akıllı Telefon Kullanım Motivasyonları)
 • (2019), (İmaj Yönetimi Yaklaşımlar Taktikler Stratejiler)
 • 20, (2019), (Herzberg in Çift Faktör Kuramı ve Alt Gelir Gruplarında Bir Uygulama Meram Tıp Fakültesi Örneği)
 • (2019), (Kitle İletişim Kuramları)
 • 22, (2019), (Bilgi Toplumunda Kamu Kurumlarının Bilgi Edinme Birimleri ve Halkla İlişkiler)
 • 24, (2019), (Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programları ve İzleyicileri)
 • (2019), (Hastalarla İletişim)
 • 2, (29.11.2019), (Sağlık Hizmetlerinde kaynakların Etkin Kullanımı )
 • 25, (Mobile games on the basis of uses and gratifications approach)
 • Hz. Mevlana ve Konya İmajı, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (10000),31.12.2018
 • Hz. Mevlâna ve Konya İmajı adlı index araştırmasında, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (10000),31.12.2018
 • Hz. Mevlana ve Şehir, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (12000),29.12.2017
 • Gençlerin Mobil Telefon Kullanımı: Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Bağımlılığı Etkileyen Unsurların Saptanması, Yürütücü, BAP, Yürütücü,,22.12.2017
 • Gençlerin Tekrar Satin Alma Niyetinde Rol Oynayan Faktörler: Akilli Telefon Kategorisine Yönelik Bir Araştirma, Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü,,1.12.2017
 • 14.Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (3500),29.9.2017
 • Hz Mevlana ve Şehir İmajı, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (7.000),28.12.2016
 • Suriyeli ve Tu rkiyeli Çocuklara Yo nelik Mu zik Projesi , Danışman, BAP, Danışman,,30.9.2016
 • GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK AKADEMİSİ, Koordinatör Yardımcısı, BAP, Koordinatör Yardımcısı,,31.5.2016
 • Uluslararası Öğrenciler Akademisi Eğitim Programı, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen,,31.5.2015
 • Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı, Danışman, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Danışman
 • Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Selçuk İletişim
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi
 • Selçuk Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
 • Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi
 • Turkish Studies
 • Kurumlarda Değerler Kitabı, Editör,
 • Tıbbi ve Psiko-Sosyal Hizmet, Editör,
 • Sağlık Kurumları Yönetimi-I, Editör,
 • NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Editör,
 • Aile Sağlığı, Editör,
 • Kurumsal İletişim Koordinatörü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 23.7.2019
 • Rektör Danışmanı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 23.7.2019
 • HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 7.2.2018-18.7.2019
 • İLETİŞİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, 19.1.2017-10.2.2019
 • HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BAŞKANI, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 9.9.2016-18.7.2019
 • FAKÜLTE KURULU ÜYESİ, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 12.1.2015-18.7.2019
 • REKTÖR DANIŞMANI, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK, 7.10.2013-10.12.2018

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön