Misyon ve Vizyon

MİSYON

Bölümün öncelikli hedefi, Türk dili ve edebiyatının dönemlerini, özelliklerini, başlıca yazarlarını ve edebî ürünlerini bilen ve bunları diğer dil ve edebiyatların ürünleriyle karşılaştırmalı olarak inceleyebilen, Türk edebiyatını ve tarihini günümüz araştırma ve inceleme yöntemleri ışığında değerlendirebilen, ürettiği bilgiyi dünyanın her yerine iletebilen, uluslararası standartlarda yayına dönüştürebilen,  çağdaş ve yaratıcı bakış açısına sahip araştırmacılar, bilim adamları yetiştirmektir.

Ayrıca programın sonunda öğrencilerin,  sadece Türk dili ve edebiyatının sorunlarına değil, çevresine ve yaşadığı dönemin sorunlarına da duyarlı, çok boyutlu ve eleştirel düşünebilen, çözüm üretebilen sorumlu bireyler olarak mezun olması amaçlanır.

 

VİZYON

Bölümün temel vizyonu, Türk dilinin, edebiyatının ve kültürünün bilinmesine, korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak, Türk dili ve edebiyatını dünya dilleri ve edebiyatları içinde doğru konumlandıracak, yaptıkları bilimsel çalışmalarla hem ülkenin entelektüel ve kültürel birikimine hem de dünyadaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunacak bilimadamları ve uzmanlar yetiştirmektir Gün geçtikçe bütünleşen bir dünyada, bu yönleriyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü gelişime ve derinliğe açık bir alandır.

 


Başa Dön