Kurullar ve Koordinatörlükler

 

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKIN

Bölüm Bologna Koordinatörü

Dr.  Öğr. Üyesi Seçil DUMANTEPE

Bölüm Mevlâna Koordinatörü

 Doç. Dr. Mehmet ERSAL


Bölüm Farabi Koordinatörü

Dr.  Öğr. Üyesi Sinan GÜZEL


 


Başa Dön