Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Bölümümüz Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş ana bilim dalından oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak, bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde verilen derslerde, Türk dili ve edebiyatı metinleri başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği tüm oluşum ve gelişim evreleri içinde değerlendirilmekte, Türk dilinin tarihî ve çağdaş lehçeleri edebî metinler üzerinden incelenmekte, Türk edebiyatının çeşitli devirlerine ait yazarlar ve eserleri hakkında bilgiler verilmektedir. Program, temel alan derslerine ek olarak farklı alanlarda ve fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerle öğrencinin kendisini geliştirmesine ve belirlediği bir alanda uzmanlaşmasına da olanak tanımaktadır.

Lisans programı süresince öğrencilerin, disiplinler arası yöntemleri kullanabilmeleri, alanla ilgili değişme ve gelişmelerden, dünyadaki Türkoloji çalışmalarından haberdar olmaları, Türk dili ve edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları içindeki konumunu belirleyecek bilimsel bir yaklaşım ve donanıma sahip olmaları amaçlanır. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan lisans programımızda öğrenim gören öğrencilerimiz, istedikleri takdirde uluslararası öğrenci değişim programlarımızdan da yararlanacaklardır. Ayrıca her yıl için belirlenen öğrenci kontenjanının sınırlı tutulması da programın avantajlı yönlerindendir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün derslikleri, Fakülte İhtisas Kitaplığı ile Merkez Kütüphane, bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin tümünün kullanımına açıktır. Yine öğrenciler bilimsel toplantılar, sosyal tesisler ve spor alanlarının tüm olanaklarından yararlanır. 


Başa Dön