Eğitim Öğretim Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan derslerde, Türk dili ve edebiyatı metinleri başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği tüm oluşum ve gelişim evreleri içinde değerlendirilmekte, Türk dilinin tarihi ve çağdaş lehçeleri, edebi metinler üzerinden incelenmekte, Türk edebiyatının çeşitli devirlerine ait yazarlar ve eserleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Program, temel alan derslerine ek olarak ileri sınıflarda farklı alanlarda ve fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerle öğrencinin kendisini geliştirmesine ve belirlediği bir alanda uzmanlaşmasına da olanak tanımaktadır.

Bu çerçevede lisans programının eğitim amacı, Türk dili ve edebiyatının dönemlerini, özelliklerini, başlıca yazarlarını ve edebi ürünlerini bilen ve bunları diğer dil ve edebiyatların ürünleriyle karşılaştırmalı olarak inceleyebilen, Türk edebiyatını ve tarihini günümüz araştırma ve inceleme yöntemleri ışığında değerlendirebilen, edebiyat bilimine ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilen ve inceleyebilen, ürettiği bilgiyi dünyanın her yerine iletebilen, uluslararası ölçülerde yayına dönüştürebilen,  Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımına öncülük edebilen, çağdaş ve yaratıcı bakış açısıyla sanat zevki ve duyarlılığına sahip araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmektir.

Bölümümüz Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere altı ana bilim dalından oluşmaktadır.

Eski Türk Dili, Türkçenin tarihî dönemleri, gelişimi ve lehçeleri; Yeni Türk Dili, tarihî ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları; Eski Türk Edebiyatı, Türk edebiyatının ilk dönemlerinden Yeni Türk Edebiyatı'nın oluşumuna değin geçen sürede kaydedilmiş aşamalar ve bunların diğer edebiyatlarla karşılaştırılması;  Yeni Türk Edebiyatı, XIX. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatının gelişimi, özellikleri ve diğer edebiyatlarla ilişkileri; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk dünyasının dili ve edebiyatları üzerine yapılan araştırmaları; Türk Halk Edebiyatı ise başta halk şiiri ve halk anlatılarının günümüz yöntem ve kuramları doğrultusunda incelenmesi şeklinde özetlenebilir.

Ayrıca, bölüm dersleri ve eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Başa Dön